Privacy Policy - Travel lifestyle.nl
7952
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-7952,page-child,parent-pageid-2250,hazel-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,content_with_no_min_height,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.0.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

 

Wie wij zijn

Wij zijn Travellifestyle.nl, gevestigd in Den Haag (NL) en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@travellifestyle.nl / https://www.travellifestyle.nl

Welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en waarom

Travellifestyle.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
– Internetbrowser en apparaat type


Comments

Wanneer bezoekers van de website ‘comments’ (of opmerkingen, hier verder genoemd als comments) onder een blogpost plaatsen, verzamelen we de gegevens zoals weergegeven in het invulformulier (naam, e-mailadres en eventuele website). Daarnaast verzamelen we het IP-adres van de bezoeker en gegevens over van welke browser gebruikt gemaakt wordt. Dit doen wij om eventuele ‘spam comments’ te detecteren en eruit te filteren.


Wanneer je gebruik maakt van ‘Gravatar’ wordt je e-mailadres automatisch gelinkt en gebruikt bij je comment. De privacy policy van de Gravatar service kun je hier bekijken. Na (automatische) goedkeuring van je comment is je profielfoto zichtbaar voor iedereen.

Contactformulieren

Wanneer een bezoeker gebruikt maakt van het contactformulier op de pagina ‘Contact‘, worden de gegevens zoals uitgevraagd in het formulier (naam, e-mail en eventuele website) opgeslagen. Dit doen wij om een reactie terug te kunnen sturen en contact te houden. Je gegevens worden automatisch doorgestuurd naar het e-mailadres info@travellifestyle.nl.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@travellifestyle.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Travellifestyle.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Travellifestyle.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.


Geautomatiseerde besluitvorming

Travellifestyle.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Travellifestyle.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wanneer je een comment plaatst, worden de inhoud en de metadata hiervan voor onbepaalde tijd opgeslagen in het CMS-systeem van de website. Dit doen wij zodat we automatisch eventuele vervolg comments kunnen herkennen en goedkeuren.


Wanneer je contact opneemt met Travellifestyle.nl via het contactformulier, worden je persoonlijke gegevens zoals zelf ingevuld voor onbepaalde tijd bewaard. Alle bezoekers kunnen hun gegevens inzien, wijzigen of verwijderen. Zie voor meer informatie het kopje ‘Gegevens inzien, verwijderen of aanpassen’.


Delen van persoonsgegevens met derden

Travellifestyle.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Travellifestyle.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies

Travellifestyle.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Travellifestyle.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@travellifestyle.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Travellifestyle.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Travellifestyle.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@travellifestyle.nl.

 


Deze privacy policy is voor het laatst aangepast op 30 mei 2018.